Business terms

Business terms explained in Croatian.
Translation will be done.

U ovoj trgovini se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007.), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 36. do članka 55.
Opći uvjeti opisuju slijedeće:

Trgovac je Pelcom d.o.o., Nikole Tesle 15, 10000 Zagreb, sa nazivom NAMSKI WEB KATALOG.

Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, i pošalje narudžbu trgovcu te istu plati internet bankarstvom, virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti.

Slike i opisi proizvoda dobiveni su od proizvođača ili preuzeti s interneta. Zadržavamo pravo na pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!
Cijene su s PDV-om.
Valuta je hrvatska kuna (HRK) i Euro (EUR).
Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede za kupnju putem interneta.

Naručivanje proizvoda je putem košarice. Trgovac preuzima obavezu dostave tek nakon zaprimanja uplate za naručeni/e proizvode. Proizvod može naručiti registrirani korisnik i gost. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi, trgovac će e-mailom ili telefonski obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu, prihvatiti novi rok isporuke ili odabrati zamjenski proizvod. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Opći uvjeti dostave
Dostava se obavlja na području cijele Hrvatske i na području zemalja Europske Unije.
Trenutačni status vaše narudžbe (zaprimljena, u pakiranju, završeno pakiranje, predano na dostavu) možete pratiti u sklopu svog profila kroz modul narudžbe. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije.

Plaćanje naručenih proizvoda kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:
internet bankarstvom ili virmanskom uplatom u pošti, banci.
* * Nakon ispravno popunjene narudžbenice trgovac kupcu dostavlja potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju je kupac definirao prilikom registracije.
Kupac prima dodatnu obavijest e-mailom ili telefonom da je njegova roba spremna za preuzimanje.
U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 3 dana. Nakon tog roka narudžba je stornirana.
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
isporuka robe koja nije naručena
isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena proizvoda sa greškom

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Pelcom d.o.o. obavezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim proizvodomu roku od 14 dana od povrata proizvoda. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima i računom. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.
Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će izvršiti povrat novca na račun kupca u roku 3 dana od odobrenja povrata. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Povrat

Kupac može vratiti robu ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o povratu pismenim putem na store@pelcom.eu . U slučaju povrata kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 14 dana od pismene obavijesti. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom te računom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Pravo na povrat kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po članku 45. koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, izvršiti povrat u roku od četrnaest radnih dana.
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po primitku vraćene robe.

Isključenje prava na povrat

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 48. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:
o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.
Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja.
Prigovore potrošača zaprimamo na: pelcom@pelcom.eu
Pelcom d.o.o., 10090 Zagreb, Medarska 69
OIB 56979093331

Nastaviti